rådgivning og vejledning
Katarina Søby
Hjælp til familier

OBS: Virksomheden er lukket

Velkommen


Min suverænt største drivkraft er, at bidrage til at få det bedste frem i enhver.I familier med et barn i mistrivsel, er der mange behov som kan være vanskelige at håndtere.


Jeg har så mange gange stået med familier som har haft brug for noget mere, lidt noget andet eller gentagelser, og i mange tilfælde har det været vanskeligt at afhjælpe i de givne rammer. 

I de seneste år har jeg mange gange fået spørgsmålet: "Kender du nogen, der kan hjælpe os?". Jeg tilbyder derfor, at vi sammen indkredser jeres problemområde og lægger en plan for, hvordan det kan afhjælpes.

Jeg kan hjælpe og støtte jer i kortere eller længere forløb af forskellig art.


Jeg ønsker mig effektiv, kompetent og virksom hjælp til mange flere familier i vanskeligheder, og her kan jeg bidrage.

Jeg glæder mig til at møde jer.

"Vi tror vores barn har brug for hjælp. Hvem skal vi spørge til råds?"

"Vi har to børn med forskellige diagnoser, og et barn uden. Hvordan støtter vi alle tre?"

"Vores søn har en tid i børnepsykiatrien om 10 mdr. Hvad gør vi i mellemtiden?"

"Vi har en datter som er begyndt at tjekke hvor alle i familien er - mange gange dagligt.."

"Vores søn er diagnosticeret med autisme. Vi har brug for at lære mere om det.. måske undervisning?"

"Vores datter leger ikke med nogen, men hun efterspørger det heller ikke?"

"Vi har en søn med ADHD som er begyndt at stå op om natten..."

"Vores datter er tiltagende bekymret over mange ting og kan ikke være alene.."

Jeg henvender mig til

Familier i alle udgaver

 • Tankedeling og sparring, om jeres barn som ikke trives.


 • Kvalificering af mistanker for jer, som overvejer om jeres barn bør henvises til udredning for psykiatrisk tilstand. 


  • Hjælp til afklaring, strukturering af muligheder, og evt. rækkefølge. 


  • Rådgivning eller konkret vejledning før, under og efter, et udrednings- og behandlingsforløb


  • Omsætning af børnepsykiatriske diagnoser til praksis i det levede liv i familien og skolen.


  Myndigheds- og Familiecentre

  Almenpraktiserende læger og Privatpraktiserende

  Børne- og Ungdomspsykiatriske klinikker


  Almen- og Specialskoler

  • Sparring og evt. kvalificering af mistanker. 
    
  • Specialpædagogiske vejledningsforløb, individuelt eller i grupper.


  • Børne- og ungdomspsykiatrisk psykoedukation. 


  • Observationer og funktionsbeskrivelser.


  • Undervisning/oplæg/tema aften.  Ydelser og Priser


  Ring altid gerne og få en gratis og uforpligtende snak om det I søger hjælp til. 


  Mine samtaler og forløb tilrettelægges altid i samarbejde med jer og kan foregå hjemme hos jer, på klinik i Århus C, online, eller pr. telefon. Dog ikke tirsdage og torsdage, hvor jeg arbejder i klinikker.


  OBS: Alle ydelser kan også foregå om aftenen eller i weekenden.


  Rådgivende samtale 

  Hjælp til at finde vej i tilbud og muligheder.


  Kvalificering af  evt mistanker.

  Næste bedste skridt.

  50 min

  1-2 personer

  Indledende

  samtale 

  I fortæller mig om jeres barn samt hvilke problemstillinger I står i.


  Måske har der været indsatser i gang tidligere, og hvis I har noget på skrift om jeres barn, kan vi også tale om dette.


  Jeg konkluderer og foreslår hvad I kan bruge mig til og vi vælger sammen, hvad fokus hos mig skal være.


  50 min

  1-2 personer

  Specialpædagogisk vejledning

  Kommer efter en indledende samtale.


  Her starter det konkrete arbejde, hvor vi sammen undersøger hvad der går galt.


  Vi prioriterer hvad I gerne vil arbejde med og jeg tilbyder jer andre perspektiver på handling.

  I prøver det af i praksis hjemme.


  Ofte i vejledningsforløb af 2-5 gange.

  50 min

  1-2 personer

  Psykoedukation

  Viden om og indføring i, psykiatriske tilstande og diagnoser, såsom fx autisme, ADHD, depression, OCD, angst mm.


  Har I et barn som har fået en eller flere diagnoser, så kan vi genbesøge den viden I har fået og jeg kan supplere med hvad det betyder for jeres familieliv.


  Psykoedukation er ikke konkret pædagogik men mere forståelsen af det, der er på spil.

  50 min

  1-2 personer

  Undervisning

  Temaaften

  Oplæg

  Ved ønske om gruppesessioner i specialpædagogisk vejledning, aftales både pris og rammer.

  Efter aftale

  Priser, Betaling og Vilkår


  • Rådgivende og Indledende samtaler: 850 kr.


  • Vejledning og psykoedukation: 1000 kr.


  • Alle priser er incl. moms og justeres årligt.


  • Jeg har ikke ydernummer. Det betyder, at I ikke kan få tilskud. Forløb ved mig baseres derfor udelukkende på egenbetaling.


  • Der betales med mobilepay efter hver session.


  • Ved kørsel afregnes efter gældende takst, 3,73 kr/km (2023).


  • Afbud bedes meldt senest dagen før. Gebyr v. udeblivelse: 350 kr.

  Kontakt

   
   
   
   

  Børnepsykiatrisk konsulent

  Katarina Søby