EfficaI mange år har jeg været meget optaget af mestringsteorier og især ordet livsmestring. Jeg skrev engang et speciale om emnet, og meget fra den tid har jeg båret med mig siden.


At mestre sit liv – med alt hvad det indebærer af påvirkninger udefra såvel som indefra – er en KÆMPESTOR opgave og især hvis livet skal være bare nogenlunde lykkeligt.

Når man er udfordret, lykkes man mindre godt, og har netop brug for hjælp til livsmestring.


I mestringsteorierne ledes man bla til Albert Bandura (canadisk-amerikansk psykolog og professor) som har den overordnede teori at individ, omgivelser og adfærd gensidigt påvirker hinanden.


Bandura udviklede derfor begrebet: Self-efficacy.  Det blev mit yndlingsord i mange år.

Den danske oversættelse dækker bedst med: Troen på egne evners indflydelse på egen livskvalitet, eller mestrende selvtillid.


Ordet self-efficacy er stærkt, sejt og værd at stræbe efter synes jeg. Med et lille spin over ordet sprang mit nye firmanavn frem: Effica – et firma hvor min egen mestringsproces vil være fortløbende samtidig med, at jeg forhåbentlig kan bidrage til at hjælpe familier, hvor det kniber med at mestre livsvilkår.

I mit firmas logo har jeg valgt et blad fra mit yndlingstræ - en rødeg (Quercus rubra). Rødegetræets blade har den smukkeste form og jeg elsker alle de vilde og forskellige farver rødegen får, afhængigt af vores årstider. 

Fagligt


Jeg er grunduddannet socialpædag i 1993, og har videreuddannet mig løbende.


Mit faglige vingefang er bredt og jeg har gennem årene haft forskellige funktioner, såsom:

Specialpædagog, Støttepædagog, Miljøterapeut, Specialpædagogisk konsulent, Distriktspædagog i børne- og ungdomspsykiatrien, Autisme konsulent, Viso Specialist, Familiekonsulent, og Familiepleje konsulent.


Mit fokus har altid været, at min indsats skal nytte for dem den omhandler. 


Jeg har arbejdet med børn og unge i alle aldre og familier fra alle samfundslag, med eller uden belastninger af større eller mindre grad og altid med afsæt i grundig viden om børns vilkår, trivsel og udvikling.


Jeg har løbende over årene deltaget i diverse korte og længerevarende kurser og konferencer både regionalt, på landsplan, samt i Europa. 

Uddannelser


  • TEACCH uddannelsen (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children) + diverse boost- og opfølgningskurser.


  • Pædagogisk Diplom i kognitions- og neuropsykologi samt specialpædagogik.


  • Kognitiv adfærdsterapeutisk specialistuddannelse (KAT).


  • Tæt støttet opstartsforløb i plejefamilier (TSOP).

Erfaring


  • Udredning, behandling og undervisning i skolebørnspsykiatrien.


  • Cool Kids ASF - angstforløb både med skolebørn og unge på autismespektret.


  • Pædagogisk og specialpædagogisk intervention i familier i mange sammenhænge.


  • Autisme konsulent.


  • Konsultation og supervision i plejefamilier. 

Personligt

Energisk
Jeg keder mig aldrig og

ordner altid med noget.

Autentisk
Jeg elsker film med Bodil Jørgensen, og jeg hader teknik, der ikke virker. Til gengæld brænder jeg for børns trivsel.


Kreativ
Jeg strikker, syr, ompolstrer møbler, og synger.


Opfindsom

Jeg skaffede en gratis helikoptertur som konfirmationsgave til et barn indlagt i børnepsykiatrien.

Naturglad

Jeg sætter min have fri, bygger insekthotel og støtter pindsvinevennerne.

Vedholdende

Hvis noget ikke vil lykkes for mig, prøver jeg igen på en ny måde.

Struktureret
Jeg laver altid en visuel plan for juleaftensdag. Det startede da mine børn var små - nu er det en tradition.


Yndlingsdyr

Giraffen

vi har samme overblik.Sundhedsbevidst
Jeg dyrker yoga og løbetræner på løbebånd i min kælder.


Naturlig leder
Jeg har fire børn og elsker stadig dem alle 😉PersondatapolitikSamtykke

Når du retter henvendelse til mig, giver du samtidig samtykke til, at jeg må registrere og opbevare dine oplysninger på sikker vis.


GDPR

Ved modtagelse af fysisk materiale som indeholder personfølsomme oplysninger, opbevares det i aflåst arkivskab.

Ved modtagelse digitalt materiale som indeholder personfølsomme oplysninger, printes og opbevares det i aflåst arkivskab, hvorefter alle digitale kopier slettes.

Kontaktdata såsom jeres email adresser, navne, tlf nr og postadresser, håndterer jeg fortroligt på min arbejds-pc som er sikret med password.

Ved afslutning af vores samarbejde, aftaler vi, hvor længe jeg opbevarer al materiale og oplysninger om jer, dog max 12 mdr.


Tavshedspligt

Jeg garanterer fuld tavshedspligt i al vores samarbejde også efter afslutning. Jeg har dog skærpet underretningspligt i henhold til gældende lovgivning.